Priser

Barnehageplass (100%):
3.135,- pr. mnd fra 01.01.2020

Søskenmoderasjon:
30% på barn nummer 2,

50% på barn nummer 3 eller flere

Matpenger:

350,- pr. mnd